Volksuniversiteit Boekel-Venhorst

Bestellijst

Geen bestellingen

Corona afspraken

Volksuniversiteit Boekel Venhorst hoopt vanaf begin oktober 2021 haar activiteiten weer te kunnen oppakken. Graag uw aandacht voor onderstaande afspraken zodat wij verantwoord en op een veilige manier onze lessen kunnen aanbieden.

Algemeen
Houd u aan de maatregelen van het RIVM om verspreiding te voorkomen:

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Klachten:
Indien u of iemand in uw huishouden koorts of verkoudheidsklachten heeft, kom dan niet naar de Volksuniversitiet.


Aanvang les:
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Groepsgrootte:
Om de afstand van 1,5 te handhaven hebben wij onze maximaal aantal cursus deelnemers aangepast naar 10 personen.  Uw docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

Na afloop les:
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.

Sanitaire voorziening
De sanitaire voorziening is open echter willen we hiervan zo min mogelijk gebruik maken. Ga vooraf thuis naar het toilet.

Desinfectie
Op de Volksuniversiteit zijn desinfectiemiddelen aanwezig. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Uw eigen tafel kunt u reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.