Algemene voorwaarden.

 • Indien u zich wilt inschrijven voor een cursus, workshop of lezing dient u minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • Alle aanmeldingen dienen online (www.volksuniversiteitboekelvenhorst.nl) of schriftelijk (verzenden naar onze administratie of inleveren tijdens de open dag) plaats te vinden door gebruikmaking van het inschrijfformulier.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijvingen van inwoners uit de gemeente Boekel gaan voor inschrijvingen van inwoners uit andere gemeenten.
 • De cursusinhoud, lesdata en andere informatie zijn na te lezen op onze website of in de folder. Wij gaan ervan uit dat u deze kent bij inschrijving.
 • Betaalwijze: het inschrijfformulier is gelijktijdig een éénmalige incassomachtiging. De Volksuniversiteit Boekel-Venhorst heeft onder nummer NL28ZZZ171077810000 een incassocontract afgesloten met de Rabobank Uden Veghel. Wij zullen alleen tot incassering overgaan wanneer vaststaat dat een cursus doorgaat. U heeft bij een eenmalige machtiging geen recht van terugboeking.
 • Ook cursisten van het vorige jaar, die aan een vervolgcursus willen deelnemen, moeten zich opnieuw  inschrijven.
 • Ingeschreven cursisten ontvangen uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus persoonlijk bericht (per post of e-mail) waar en wanneer een cursus start.
 • Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers zich heeft ingeschreven voor de cursus. 
 • Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus te vervallen. 
 • U ontvangt dan uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de cursus een annuleringsbericht ( per post of e-mail). Ook wanneer een cursus is volgeboekt ontvangt u tijdig een bericht. 
 • Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. 
 • Indien u stopt tijdens deelname aan een cursus wordt er geen cursusgeld terugbetaald. 
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
 • Annuleringskosten: Indien u zich terugtrekt na inschrijving tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus zijn wij genoodzaakt € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen. Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld. Annulering van een cursus op of na de startdatum verplicht u tot betaling van het volledige cursusbedrag. Voor lezingen en workshop gelden ook deze voorwaarden.
 • In geval van overmacht is het mogelijk dat een cursus, workshop of lezing door een andere docent wordt gegeven of op een andere locatie plaatsvindt dan in het programma staat vermeld. 
 • Wanneer er lessen uitvallen worden deze (in overleg met de docent) later ingehaald. 
 • Uw e-mail adres zal worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuwe cursussen, workshop en lezingen. 
 • Genoemde boeken-/materiaalprijzen zijn onder voorbehoud. Boeken moet u zelf bestellen. 
 • Materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
 • Het bestuur van de volksuniversiteit Boekel-Venhorst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de volksuniversiteit georganiseerde cursussen en andere activiteiten.